K8 Gazprom

5 | マティヤ・ナスタシッチ

ポジション:ディフェンダー


生年月日:1993年3月28日


出身地:ヴァリェヴォ


国籍:セルビア


身長:188 cm


体重:83 kg